top of page

TJENESTER

snekkertjenester

Snekkertjenester

Havbygg utfører alt av innvendig og utvendig snekkerarbeid. Vi tar på oss både stort og smått, og sier ja til både gammelt og nytt.

Dette inkluderer : 

 • Sette opp vegger og tak

 • Montere kjøkken

 • Montering av Bad

 • Bygge trapp

 • Legging av gulv

 • Bytte av bordkledning

 • Bygging av garasje

 • Oppsett av nybygg

Våre snekkere har lang og bred erfaring, og leverer arbeid av høyeste kvalitet og presisjon.

Slik vi ser det er handler mye av jobben som snekker om god kommunikasjon med kunden, slik at jobben blir utført slik du ønsket det. Våre snekkere jobber derfor i faste team, slik at sammen oppnår et best mulig resultat. 

tak

Tak

Vi utfører gratis taksjekk på alle tak som er eldre enn 20 år. Gjelder kun private boliger, ikke flate tak og næringsbygg!

På taksjekken kontrollerer vi om : 

 • taket er helt og uten sår

 • taktekking rundt gjennomføringer og piper er tett

 • gradrenner er hele og tette

 • takfot/vindskier/pipebeslag er fri for rust og sprekker

 • takrenner og ventilasjonshetter er i god stand

 • det er åpen utlufting i mønet

 • det er antydninger til lekkasje i undertaket

Etter taksjekken er gjennomført vil du få en tilstandsrapport, og et tilbud på oppretting om dette er nødvendig.

(P.S. På vinterstid kan man sjekke om det er uvanlig mange istapper i takfoten. Dette kan være en indikasjon på at man har for stort varmetap.) 

dør og vinduer

Dør- og Vinduskift

Vi tar på oss alt innen installasjon/bytte av vinduer og dører. Det er viktig at disse er i god stand, slik at at man unngår ubehageligheter. 

Vi har et stort utvalg i både dører og vinduer, og kan tilpasse disse til din bolig. Vi har lang erfaring med å jobbe med produkter fra Lillerønning, H-Vindu, Nordan og Røros vinduer, og foretrekker å jobbe med disse produktene, da dette gjør at vi blir mer effektive og er trygge på kvaliteten hos disse leverandørene.  

Med faste leverandøravtaler sørger vi for at du får et best mulig tilbud.

mur og betong

Mur og betongarbeid

Støping av såler, trapper, grunnmur og fundamentsøyler. Rehabilitering av mur, og annet mindre murarbeid.

Vi har opparbeidet oss god erfaring på mur og betongarbeid, og tar både på oss små og store oppdrag. Med gode samarbeidspartnere blir resultatet alltid godt. 

Ta kontakt for mer info, og et godt tilbud!

termografering

Termografering

Vi tilbyr termografering for å avdekke eventuelle varmetap du har i din bolig. Tradisjonell isolasjon taper seg over tid, og fører til luftlekkasjer i både tak og vegger. Vi er kurset av Bosch og bruker termokameraet GTC 400 C.
 

Vi viser deg hvor varmetapet er størst ved hjelp av termografering. Dette vil si at vi tar bilder av din bolig med et termokamera som viser temperaturforskjeller gjennom infrarød-stråling. 

Vi kan gjennom dette : 

 • kontrollere gulv-varme og røropplegg

 • lokalisere vannrør og eventuelle lekasjer

 • lokalisere skjulte strømkabler

 • avdekke isolasjonsfeil og kulderas 

 • avdekke eventuell overoppheting i elekstriske annlegg

Dette er en meget effektiv måte å avdekke feil på uten å måtte åpne opp vegger/gulv, og det gir også et meget godt grunnlag for innhenting av faglige råd om utbedring av din bolig. 

bottom of page